top of page
Integritetspolicy 3 mars 2021

Behandling av personuppgifter på Ecotype AB
 

För Ecotype AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Genom att använda eller komma åt tjänsten Hitta Skog bekräftar du att du är införstådd och fått denna integritetspolicy och att du samtycker till användningen av din information som förklaras i denna sekretesspolicy. Om du inte håller med, använd inte tjänsten Hitta Skog.
 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.
 

Personuppgiftsansvarig
 

Ecotype AB med organisationsnummer 559256-3513 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för betatestningen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Den typ av personlig information som vi kan komma att samla in inkluderar namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, telefonnummer, platsinformation, betalningsinformation (från Google och Apple), samt allt annat användargenererat innehåll som kan vara personligt identifierbart som foton och videor.
 

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?
 

All data som samlas in och / eller lagras av oss används för att tillhandahålla tjänsterna och förbättra våra tjänster, utveckla nya produkter och tjänster, genomföra statistisk analys, tillhandahålla information till forskningspartners, analysera din användning och anpassa tjänsterna till det bättre.
 

Hur kommer personuppgifterna att behandlas?
 

Din data och integritet är mycket viktig för oss. Vi hanterar därför dina uppgifter i linje med Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer aldrig sälja eller distribuera era personuppgifter vidare. Förutom de saker som nämnts i denna policy delar vi också din information med tjänsteleverantörer för att utföra funktioner och bearbeta användardata och hjälpa till att tillhandahålla våra tjänster, i enlighet med denna sekretesspolicy. Till exempel arbetar vi med Amazon Web Services där vi har våra servrar och vi arbetar med olika analysleverantörer för att hjälpa oss att förstå användningen av våra tjänster för att bygga en bättre produkt. Om en tredje part behandlar användardata för våra räkning gäller säkerhets- och sekretessskyldigheter som överensstämmer med denna integritetspolicy och gällande lag.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Återkallande av personuppgifter

Återkallande av samtycke sker genom att skicka ett e-post med fullständigt namn och till info@ecotype.se du skriver att du vill återkalla vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@ecotype.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken
 

Användarvillkor

22 mars 2021

Dessa användarvillkor ("Villkoren") gäller för din användning av

Hitta Skog - applikationen, www.ecotype.se, våra andra applikationer och verktyg och alla relaterade tjänster som tillhandahålls av Ecotype AB, Reg. Nr 559256 - 3513, ett företag som är bildat och organiserat enligt Sveriges lagar och har sin adress på Ringgatan 18B,

Uppsala, Sverige ("Ecotype AB"). Genom att komma åt och / eller använda våra tjänster bekräftar du därmed att du har läst och därmed accepterar att vara bunden av villkoren

nedan. Om du är mellan 13 och 18 år godkänner du härmed att din vårdnadshavare har läst dessa villkor och samtycker till att du är bunden av villkoren.


Tjänster
 

Ecotype AB webbplats och mobila applikationer är tjänster för skogsbruk, rekreation, frilufts och karttjänster. Genom att acceptera dessa villkor ger Ecotype AB dig en icke - exklusiv, icke - överförbar, icke - underlicensierbar och begränsad rätt att få tillgång till och använda våra tjänster för dina egna privata ändamål, förutsatt att din användning är i enlighet med dessa villkor. Du är fullt ansvarig för internetanslutningen och / eller mobilavgifter för att använda våra tjänster. Kontakta din operatör, mobiloperatör etc. för mer information. Du är själv ansvarig för att erhålla relevanta information eller andra tillstånd som behövs för att vistas

på en plats som kan vara presenteras i våra tjänster. Ecotype AB tar inte ansvar för vad du gör eller vad som inträffar när du använder av våra tjänster.
 

Innehåll

Ecotype AB värnar om respekt en för andra och skapelsens originalitet. När du använder

eller interagerar med våra tjänster och andra användare av tjänsterna kan du välja att

skicka, ladda upp, kommunicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll, till

exempel bilder, video, text, ljud, information om din geografiska position och annat

innehåll (gemensamt "innehåll"), till oss och / eller andra användare av tjänsterna. Du

intygar att innehållet du skickar, laddar upp, kommunicerar, överför eller på annat sätt

som görs tillgängligt: inte är vilseledande; inte utgör någon information som kan anses

vara hotande, nedsättande, förtalande, pornografiska, ras eller etniskt stötande,

diskriminerande, förolämpande, förtalande eller på annat sätt olagligt eller olämpligt;

inte utgör ett intrång i immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt), publicitets-

eller sekretessrättigheter för någon tredje part eller på annat sätt kränker sådan tredje parts

rättigheter; utgör inte information som du inte lagligen har rätt att sprida (såsom

insiderinformation eller konfidentiell information); inte innehåller oönskad eller obehörig

reklam, reklammaterial, "skräppost", "skräppost", "kedjebrev", "pyramidscheman" eller

någon annan form av uppmaning; och inte innehåller programvaruvirus eller annan

teknik som kan skada Tjänsterna, eller våra Tjänsters eller andra användares tjänster.
Ecotype AB uppskattar möjligheten att få besked om all stötande eller obehörig användning av innehållet, och användare, rättighetsinnehavare och licenstagare uppmanas att informera Ecotype AB om eventuella överträdelser genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på

info@ecotype.se
 

Ecotype AB förbehåller sig härmed rätten att efter eget gottfinnande ta bort innehåll från

tjänsterna, men är inte skyldigt att göra det.
 

Ecotype AB granskar inte innehåll och är därför inte ansvarigt för innehåll från tredje part eller innehåll som tillhandahålls av dig eller information som finns däri, görs tillgängligt eller på annat sätt används i samband med tjänsterna, och ansvarar inte för radering eller förlust av något innehåll. Om innehållet du skickar, laddar upp, kommunicerar, överför eller på annat sätt ger upphov till någon immateriell eller industriell äganderätt (såsom upphovsrätt), ger du

därmed Ecotype AB en obegränsad, icke - exklusiv, oåterkallelig, världsomspännande, evig

royaltyfri, helt underlicensierbar och helt överförbar rätt att använda, kopiera, reproducera, ändra, modifiera, översätta, överföra, göra offentligt tillgängligt och / eller utföra sådant innehåll i förhållande till våra tjänster. I den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig

lag avstår du från din moraliska rätt till och / eller i innehållet. Du erkänner och samtycker till att vi kan dela innehåll med våra partners och / eller företag som vi samarbetar med.
 

Användarnas beteende
 

Vissa regler måste följas för att bibehålla integriteten för tjänsterna och för att främja

användarupplevelsen. Du får endast använda tjänsterna om: du är tretton (13) år eller

äldre; du samtycker till att använda tjänsterna endast för dina egna privata ändamål och

inte för kommersiellt bruk, såsom marknadsföring eller försäljning av varor eller tjänster;

du samtycker till att du bara kommer att skicka, ladda upp, kommunicera, sända eller på

annat sätt göra tillgängligt innehåll som du äger eller på annat sätt får göra tillgängligt i

tjänsterna; du samtycker till att du inte kommer att använda någon annan persons eller

enhets namn eller e-postadress när du använder våra tjänster; om du skapar ettanvändarkonto samtycker du till att du bara skapar ett konto per plattform, anger ditt

fullständiga namn och en giltig e-postadress genom vilken vi kommer att kunna kontakta

dig samt alla andra steg som krävs för att underteckna upp för ett konto; du samtycker

till att skydda dina inloggningsuppgifter till ditt användarkonto, vilket inkluderar men inte

är begränsat till att inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon annan eller låta

någon annan använda dina inloggningsuppgifter eller ditt konto; och du accepterar fullt

ansvar för de aktiviteter som utförs genom att använda ditt konto;

du samtycker till att inte "skörda", "skrapa" eller samla in personlig information (såsom användarnamn och e-postadress) angående andra användare av våra tjänster utan deras samtycke; du samtycker till att inte dekompilera, demontera eller omvandla tjänsterna eller kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa någon teknisk åtgärd eller säkerhetsrelaterad funktion i tjänsterna; och du samtycker till att inte ta bort eller ändra några upphovsrättsliga eller andra meddelanden.
 

Sekretess
 

När du registrerar dig för ett konto anger du personliga uppgifter till oss som kan anses

vara personlig information enligt gällande lagstiftning. Ecotype AB agerar som den part som ansvarar för dina personuppgifter. Genom att använda vår tjänst är du medveten om

insamling och användning av personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som

publiceras på: www.ecotype.se Dessutom, om du samtycker till att våra tjänster får interagera med någon tredje part (t.ex. sociala nätverkssajter), är du medveten om att vi kommer att använda information som den tredje parten delar med oss i enlighet med vår

integritetspolicy. Du rekommenderas att läsa tredjepartsvillkoren noggrant för att se vilken information de kan dela med oss.
 

Kakor
 

När du besöker eller interagerar med våra tjänster använder Ecotype AB eller våra auktoriserade tjänsteleverantörer cookies för att lagra vissa typer av information för varje

gång du besöker eller interagerar med våra tjänster.


Ecotype AB använder cookies i enlighet med vår integritetspolicy, som publiceras på: www.ecotype.se

 

Uppsägning och avbokning

Du kan när som helst avsluta ditt konto och använda tjänsterna. Ecotype AB

kan säga upp ditt konto och din rätt att använda tjänsterna med omedelbar verkan om du bryter mot dessa villkor. Ecotype AB har dock inte för avsikt att vidta sådana åtgärder vid mindre överträdelser. Vi kan också stänga ned obekräftade konton eller konton som har varit

inaktiva under lång tid. Du bekräftar härmed att om antingen vi eller du avslutar ditt konto ko

mmer allt ditt innehåll att göras oåtkomligt. Du är medveten om och godkänner härmed att så snart du börjar använda tjänsterna avstår du från lagstadgade avbeställningsrättigheter som du annars skulle ha haft.
 

Ansvar och skadestånd
 

Ecotype AB, inklusive dess partners, dotterbolag, entreprenörer, befattningshavare,

styrelseledamöter, anställda och agenter, är inte ansvariga för förlust av vinst, förlust av

data eller andra indirekta skador i samband med tjänsterna eller på annat sätt enligt

dessa villkor. Under inga omständigheter får Ecotype AB sammanlagda ansvar i sa

mband med tjänsterna eller på annat sätt enligt dessa villkor överstiga ett belopp som motsvarar det högsta av (a) SEK 100 (eller motsvarande belopp i din lokala valuta), eller (b) de

aggregerade avgifterna som du betalas till oss under de tolv månaderna f

öre åtgärden som ger upphov till ansvaret. Som konsument har du särskilda rättigheter enligt obligatoriska konsumentlagar och regler. Vi har inte för avsikt att begränsa eller ändra sådana rättigheter enligt dessa villkor. Vidare har vi inte för avsikt att påtala dig ett större ansvar än du har enligt obligatoriska konsumentlagar och regler.
 

Ansvarsfriskrivning
 

Tjänsterna tillhandahålls så som de är och du är medveten om att tjänsterna används på egen risk. Om inte annat anges i dessa villkor tillhandahålls tjänsterna ”så som de är" och Ecotype AB lämnar inga garantier avseende tjänsterna, exempelvis avseende art, kvalitet eller egenskaper hos tjänsterna. Ecotype AB gör så gott det går när det gäller tjänsternas tillgänglighet för att du ska få en bra upplevelse, men lämnar inga garantier

kring tjänsternas tillgänglighet.

Uppdrag

Ecotype AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan

begränsning. Modifieringar Ecotype AB kan ändra tjänsterna när som helst, till exempel genom att lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta

tillhandahållandet av tjänsterna. Dessutom har Ecotype AB rätt att när som helst ändra dessa villkor. Vi kommer att meddela dig om större ändringar av villkoren via e-post 30 dagar i förväg, men du uppmanas att regelbundet granska den senaste versionen som publiceras på

https://ecotype.se. Om du inte vill acceptera sådana villkor kan du avsluta ditt konto. All

fortsatt användning av Tjänsterna efter meddelandet om ändrade Villkor ska utgöra ditt

godkännande av sådana Villkor.
 

Betalning
 

Du kan prenumerera på Ecotype AB premiumtjänst. Om du är mellan 13 och 18 år kan

du enbart ha ettabonnemang om din vårdnadshavare har samtyckt till detta. Vi kan ändra våra avgifter då och då genom att lägga upp ändringarna på Ecotype AB - webbplatsen eller skicka information via e-post 30 dagar i förväg. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att de nya avgifterna gäller, accepterar du de nya avgifterna.
 

Återbetalningspolicy för webbprenumerationer
 

Alla prenumerationer som köpts via App Store / Google Play Store omfattas av deras

respektive policyer.
 

Tredjepartstjänster
 

Ecotype AB och dess tjänster kan innehålla länkar till tjänster från tredje part. Dessa

tjänster är föremål för respektive tredjeparts villkor. Du rekommenderas att läsa

tredjepartsvillkoren noggrant eftersom de utgör ett avtal mellan dig och tredje part.
 

Immateriell egendom
 

Du är medveten om att all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter

relaterade till tjänsterna ägs av Ecotype AB eller dess licensgivare.

Hela avtalet

Dessa villkor och alla policyer som publiceras på vår webbplats representerar hela avtalet mellan dig och Ecotype AB om våra tjänster och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och oss. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogilt

ig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska sådan bestämmelse justeras och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Tillämplig lag och tvister Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med

Sveriges lagar. Vi är båda överens om att domstolarna i Sverige ska ha icke - exklusiv behörighet att lösa tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av avtalet.

bottom of page